ชนิดของหมอน

ชนิดของหมอนที่คุณควรเลือกให้ถูกกับการใช้งาน Continue Reading

การเลือกหมอนที่ดี

หมอนที่ดี ควรมีความนุ่มหนุนสบาย สามารถรองรับได้ตั้งแต่คอจนถึงศีรษะ โดยมีความสูงของหมอนประมาณ 4-6 นิ้ว รวมไปถึงความนุ่ม และรองรับศีรษะจนถึงบริเวณคอได้ทั้งหมด Continue Reading